• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

KPI Công việc

KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của bộ phận hay cá nhân. 

Mục đích của việc sử dụng chỉ số KPI trong đánh giá thực hiện công việc là nhằm đảm bảo thực hiện đúng các trách nhiệm trong bảng mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể, điều này góp phần cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng.

 

Module KPI công việc sẽ thống kê số lượng và tình trạng công việc của từng cá nhân trong khoảng thời gian tương ứng: 

         

-      Số công việc tham gia

-      Số lượng công việc hoàn thành và hoàn thành tốt

-      Số lượng công việc không hoàn thành

-      Số lượng công việc trễ hẹn   

  

Với Module này, tổ chức/doanh nghiệp sẽ tự xây dựng thang điểm dựa trên các thông số trên để đánh giá năng suất của nhân sự, từ đó có chính sách lương, thưởng phù hợp.
Bài liên quan