• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Quản lý hình ảnh

 Đây là giải pháp quản lý tập tin hình ảnh có hệ thống :

-      Tạo Album để quản lý các hình ảnh

-      Xem hình ảnh trình chiếu, chia sẽ và ghi chú cho từng Album

 
Bài liên quan