• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Quản lý hồ sơ nhân lực

 

1.Thông tin lý lịch

Cập nhật, quản lý danh sách các thành viên bao gồm với các thông tin như: lý lịch tổng quát, tiểu sử cá nhân, quan hệ gia đình

Cập nhật, quản lý sổ lao động, bảo hiểm xã hội,....

Tra cứu thông tin nhanh thành viên trong doanh nghiệp 

 

2.Quá trình làm việc

Cập nhật, quản lý thông tin về toàn bộ quá trình công tác của thành viên như: chức vụ, nhiệm vụ công việc mà thành viên đã từng nắm giữ tại công ty theo từng giai đoạn

 

3.Quản lý tuyển dụng

Cập nhật, quản lý thông tin về toàn bộ các đợt tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp như: phương thức tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, số người tham gia và số thành viên được tuyển dụng của mỗi đợt.

Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp.
Bài liên quan