• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Quản lý thư viện tài liệu

Những biểu mẫu, quy định, quy trình, biểu mẫu ISO được quản lý có tính hệ

thống, cụ thể:
 
- Lưu trữ các tài liệu, quy trình, biểu mẫu
- Phân chia theo từng thể loại giúp thông tin được tổ chức khoa học
- Tiện ích tìm kiếm biểu mẫu thông qua từ khóa
- Phân quyền được xem tài liệu theo từng người dùng
- Phân biệt tài liệu còn hiệu lực hay lỗi thời. Khi khai báo lỗi thời, tài liệu tự
động chuyển qua danh mục lỗi thời
 Bài liên quan