• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Quản lý tiến độ công việc, dự án

1.Quản lý công việc

Hệ thống tương tác thông minh giúp cho những người tham gia xử lý công việc nắm rõ tất cả những thông tin chính của một công việc:

Ai là người giao việc

Tên và nội dung (có thể đính kèm văn bản hoặc file nội dung)

Ai là người chịu trách nhiệm chính

Bộ phận, cá nhân tham gia xử lý công việc

Bộ phận,cá nhân tham khảo công việc

Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc

Toàn bộ tiến trình công việc: sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Trạng thái công việc: đang thực hiện, gần quá hạn, đã hết hạn, đề nghị kết thúc và kết thúc

Công cụ hỗ trợ thêm

Theo dõi, báo cáo, cho ý kiến hoặc chỉ đạo trên một công việc

Đính kèm nhiều file trong một dòng công việc

Ủy quyền công việc cho một cá nhân khi đi công tác

Tạo tên dự án : đưa tất cả công việc liên quan đến một dự án để dễ theo dõi, xử lý

Xem diễn tiến mới nhất

Tạo lịch cá nhân để theo dõi

Phân loại công việc : chưa hoàn thành, chuyển giao, kết thúc

Thống kê công việc tổng thể và của bản thân

Tìm kiếm công việc theo từ khóa

Lưu trữ tất cả công việc kết thúc để tiện việc tham khảo

2.Trao đổi công việc

Công cụ tạo những phòng riêng cùng trao đổi các chủ đề công việc

Giới hạn cá nhân, bộ phận có thể truy cập chủ đề trao đổi chủ đề đã tạo

Đính kèm nhiều tập tin để tiện tham khảo

 

3.Tủ hồ sơ cá nhân

Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chia sẽ cho những thành viên khác được phép truy xuất dữ liệu

 

4.Báo cáo định kỳ

Cấp N báo cáo lên cấp N-1, cấp N-1 nhận được báo cáo dạng tổng hợp sẽ tiếp tục lập tiếp các báo cáo riêng của mình + Report tổng hợp từ cấp N, sau đó tiếp tục báo cáo đến cấp N-2, cứ thế cho đến Root, Root sẽ nhận được báo cáo tổng hợp toàn bộ tình hình công việc

Các thông tin cần báo cáo định kỳ:

Các công việc đã thực hiện, hoàn thành

Các công việc đang thực hiện

Các công việc chưa thực hiện

Các công việc dự kiến (Plan)

Các khó khăn, giải pháp đề xuất

 
Bài liên quan