• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Quản lý và tổ chức thông tin

1. Cổng thông tin điện tử

 

Lưu trữ các chỉ thị, quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn công việc, các biểu mẫu chuẩn , … 

Thành viên sử dụng tham khảo, tra cứu, tìm kiếm các tài liệu công việc trên hệ thống nhanh chóng thông qua công cụ tìm kiếm "từ khóa"  

 

2. Thông báo 

 

Bản tin điện tử cung cấp các thông điệp của lãnh đạo đến toàn thể thành viên trong doanh nghiệp  

 

Đính kèm theo thông báo nhiều tập tin 

 

Chức năng phân quyền cho cá nhân, bộ phận được phép cập nhật thông báo   

 

3.Danh bạ 

 

Liệt kê những thông tin cần thiết của các thành viên trong doanh nghiệp để tiện việc liên lạc : Tên, chức danh, Email, số điện thoại. 

 

Công cụ tìm kiếm một thành viên trong hệ thống nhanh chóng 

 

Tự cập nhật những thông tin cá nhân khi có sự thay đổi

 

4. Thư viện điện tử 

 

Lưu trữ các tài liệu, thông tin dùng để tham khảo, nghiên cứu, học tập phục vụ cho công việc  

 

5. Thảo luận 

 

Thành viên trong doanh nghiệp trao đổi mọi vấn đề mà mình quan tâm 

 

Những thông tin trao đổi sẽ được quản lý bởi người quản trị hệ thống  

 

6. Quản lý Card visit 

 

Lưu trữ tìm kiếm thông tin card visit nhanh chóng  

 

7. Lịch làm việc điện tử 

 

Hệ thống tự động nhắc công việc cần thực hiện 

Chia sẽ lịch làm việc của nhau 

 








Bài liên quan