• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Lợi ích mà ứng dụng mang lại !

1. Đối với doanh nghiệp

- Cung cấp công cụ thông minh làm việc theo nhóm, giúp các thành viên trong nhóm phối hợp chặt chẽ do cập nhật thông tin nhanh chóng, dễ dàng.

- Thông tin đến nội bộ, đối tác, khách hàng được lưu chuyển một cách bảo mật và nhanh gấp 50 lần so với hiện nay.

- Thông tin được tổ chức khoa học, lưu trữ và tìm kiếm dễ dàng

- Cung cấp công cụ làm việc văn minh,chuyên nghiệp, khoa học và tiên tiến, xứng danh là một "nhân viên điện tử"


2. Đối với cấp quản lý

- Nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời ra quyết định chính xác.

- Điều hành doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi.

- Giảm tải thời gian gặp gỡ trực tiếp theo cách truyền thống

- Quản lý hiệu quả công việc và con người


3. Đối với nhân viên 

- Nắm bắt rõ ràng nội dung, thời gian hoàn thành, bộ phận phối hợp của từng công việc.

- Tổ chức, quản lý qũy thời gian làm việc hợp lý, khoa học.

- Lưu trữ, tìm kiếm và chia sẽ thông tin dễ dàng.

- Nâng cao tính chủ động, tích cực trong quá trình xử lý do định tính được khối lượng của công việc


4. Giảm chi phí 

- Do toàn bộ thông tin lưu chuyển trong nội bộ được số hóa lưu trữ trên hệ thống nên doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đến 80% chi phí mua sắm văn phòng phẩm như: giấy, máy và mực in, máy và mực photocopy.

- Tiết kiệm 70% chi phí điện thoại cho từng cá nhân trong công ty.

- Tiết kiệm 70% chi phí di chuyển khi họp nội bộ, gặp khách hàng, đối tác.
Bài liên quan