I. Giới thiệu

Phần mềm Online - Office là hệ thống thông tin tương tác thông minh phục vụ công tác quản lý điều hành doanh nghiệp ONLINE.Thông qua các tính năng,tiện ích
thành viên trong doanh nghiệp sử dụng công cụ tương tác thông minh trong các hoạt động hàng ngày, từ trao đổi, xử lý luồng công việc, chia sẻ thông tin về các dự án, kế hoạch và quỹ làm việc cá nhân, cho đến tiếp cận khách hàng. Công cụ nổi bật nhất là liên kết các thành viên làm việc theo nhóm, giúp các thành viên tham gia xử lý dòng công việc nhanh chóng, thông tin tổ chức khoa học.  

II. Mười mục tiêu của phần mềm Online Office

  1. Dễ triển khai, dễ sử dụng.
  2. Hiệu quả đem lại rõ ràng, nhanh chóng.
  3. Chi phí đầu tư hợp lý.
  4. Cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa, chỉ cần kết nối Internet  là người dùng tham gia vào hệ thống và làm việc như đang ngồi tại doanh nghiệp của mình .
  5. Thông tin của doanh nghiệp được quản lý tập trung.
  6. Tạo môi trường trao đổi ý kiến, thảo luận , chia sẽ, đóng góp thông tin tiện lợi, nhanh chóng. Người dùng giao tiếp hiểu ý gẫn gũi nhau hơn
  7. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nên phong cách làm việc chuyên nghiệp trong môi trường IT. Đồng thời tạo sự thay đổi tích cực trong nhận thức, quy trình quản trị thông tin.
  8. Vận hành, giám sát và đánh giá những quy trình ISO 9001-2008.
  9. Tăng 50% năng suất làm việc của mỗi thành viên.
  10. Lãnh đạo quản lý hiệu quả công việc và con người .