fbpx Skip to main content Skip to search

Bình chọn

Chia sẻ:

Đợt nghỉ mát năm này doanh nghiệp mình tổ chức ở đâu, có nhiều địa điểm cần được tham khảo, hoặc kế hoạch mở rộng thị trường Đông Nam Á cần thực thi vào thời điểm nào, hay có nên mở rộng bán hàng qua kênh thương mại điện tử, chức năng bình chọn giúp doanh nghiệp thu thập thông tin chính xác

Hiệu quả chính :

  • Xây dựng văn hóa đóng góp ý kiến có trách nhiệm
  • Công cụ lấy ý kiến chính thống của các thành viên liên quan


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Hotline 08888 02462