Chữ ký số là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của thông tin điện tử. Dưới đây là một danh sách các tính năng quan trọng của chữ ký số:

Xác thực nguồn gốc: Chữ ký số xác định nguồn gốc của thông tin điện tử. Người nhận có thể xác minh xem thông điệp hoặc tài liệu có nguồn từ người ký cụ thể hay không.

Tính toàn vẹn dữ liệu: Chữ ký số giúp xác định xem dữ liệu đã được thay đổi hay chỉnh sửa sau khi được ký hay không. Nếu dữ liệu bị thay đổi, chữ ký số sẽ không hợp lệ.

Bảo mật thông tin: Chữ ký số sử dụng các thuật toán mã hóa để bảo mật thông tin của thông điệp hoặc tài liệu. Người nhận không thể dễ dàng đọc được nội dung mà chỉ có người ký và người nhận mới có khả năng giải mã.

Không thể phủ nhận (Non-repudiation): Chữ ký số ngăn chặn người ký từ việc phủ nhận việc ký hợp đồng hoặc thông điệp. Người ký không thể bác bỏ việc họ đã ký vào thời điểm sau này.

Chống sao chép: Chữ ký số khó bị sao chép hoặc tái tạo. Ngay cả nếu một người cố gắng sao chép chữ ký số từ một tài liệu, nó sẽ không hợp lệ trên tài liệu khác.

Tiện lợi và hiệu quả: Chữ ký số có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả trong môi trường điện tử, giúp tiết kiệm thời gian so với việc ký tay truyền thống.

Khả năng tự động hóa: Chữ ký số có thể được tích hợp vào quy trình tự động hóa trong hệ thống thông tin, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu trong quá trình trao đổi.

Độ tin cậy cao: Sử dụng hệ thống mã hóa và thuật toán phức tạp, chữ ký số cung cấp một cơ chế an toàn để xác thực và bảo vệ thông tin.

Phân quyền quản lý: Hệ thống chữ ký số thường cho phép quản lý phân quyền, tức là chỉ những người được ủy quyền mới có thể tạo ra chữ ký số hợp lệ.

Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực: Chữ ký số thường tuân thủ theo các quy định pháp luật và chuẩn mực về bảo mật thông tin và trao đổi điện tử.

Online Office là một trong những giải pháp văn phòng điện tử có tất cả các tính năng trên và được hơn 6.500 doanh nghiệp tin tưởng triển khai.

Những tính năng này cùng nhau tạo nên tính quan trọng và hiệu quả của chữ ký số trong việc bảo vệ thông tin và xác thực dữ liệu trong môi trường điện tử.