fbpx Skip to main content Skip to search

Quản lý hình ảnh

Chia sẻ:

Đối những doanh nghiệp sở hữu một số lượng lớn hình ảnh, việc quản lý chúng là điều không dễ dàng chút nào, chức năng này giúp cho doanh nghiệp

  • Tạo Album ảnh theo chủ đề
  • Xem hình ảnh trình chiếu
  • Chia sẽ cho các thành viên

Hiệu quả chính :

  • Quản lý tập trung, có tính hệ thống
  • Dễ tìm kiếm
  • Truyền thông nội bộ


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Hotline 08888 02462