Skip to main content Skip to search

Quản lý hồ sơ nhân lực

Chia sẻ:

Hồ sơ nhân sự

  • Cập nhật, quản lý danh sách các thành viên bao gồm với các thông tin như: lý lịch tổng quát, tiểu sử cá nhân, quan hệ gia đình
  • Cập nhật, quản lý sổ lao động, bảo hiểm xã hội,….
  • Tra cứu thông tin nhanh thành viên trong doanh nghiệp

Quá trình làm việc

  • Cập nhật, quản lý thông tin về toàn bộ quá trình công tác của thành viên như: chức vụ, nhiệm vụ công việc mà thành viên đã từng nắm giữ tại công ty theo từng giai đoạn

Quản lý tuyển dụng

  • Cập nhật, quản lý thông tin về toàn bộ các đợt tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp như: phương thức tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, số người tham gia và số thành viên được tuyển dụng của mỗi đợt.
  • Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp

.Xin nghỉ phép/duyệt

  • Nhân sự xin nghỉ phép và duyệt phép Online thông qua phần mềm
  • Tổng hợp nhanh chóng


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462