Skip to main content Skip to search

Quản lý thư viện tài liệu

Quản lý thư viện tài liệu

Chia sẻ:

Những biểu mẫu, quy định, quy trình, biểu mẫu ISO có hiệu lực được quản lý có tính hệ thống, cụ thể:

  • Lưu trữ các tài liệu, quy trình, biểu mẫu
  • Phân chia theo thể loại giúp thông tin được tổ chức khoa học
  • Tiện ích tìm kiếm biểu mẫu thông qua từ khóa
  • Phân quyền được xem tài liệu theo từng người dùng
  • Xác định tài liệu do phòng/ban nào phát hành

Hiệu quả chính :

  • Công bố tài liệu nhanh chóng, có tính hệ thống
  • Tìm kiếm,truy xuất nhanh thông qua tất cả thiết bị, kể cả APP Mobile

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462