fbpx Skip to main content Skip to search

Quản lý thư viện tài liệu

Quản lý thư viện tài liệu

Chia sẻ:

Những biểu mẫu, quy định, quy trình, biểu mẫu ISO có hiệu lực được quản lý có tính hệ thống, cụ thể:

  • Lưu trữ các tài liệu, quy trình, biểu mẫu
  • Phân chia theo thể loại giúp thông tin được tổ chức khoa học
  • Tiện ích tìm kiếm biểu mẫu thông qua từ khóa
  • Phân quyền được xem tài liệu theo từng người dùng
  • Xác định tài liệu do phòng/ban nào phát hành

Hiệu quả chính :

  • Công bố tài liệu nhanh chóng, có tính hệ thống
  • Tìm kiếm,truy xuất nhanh thông qua tất cả thiết bị, kể cả APP Mobile

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Hotline 08888 02462