Skip to main content Skip to search

Quản lý tiến độ công việc, dự án

Chia sẻ:

Quản lý công việc

Hệ thống tương tác thông minh giúp cho những người tham gia xử lý công việc nắm rõ tất cả những thông tin chính của một công việc:

 • Ai là người giao việc
 • Tên và nội dung (có thể đính kèm văn bản hoặc file nội dung)
 • Ai là người chịu trách nhiệm chính
 • Bộ phận, cá nhân tham gia xử lý công việc
 • Bộ phận,cá nhân tham khảo công việc
 • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
 • Toàn bộ tiến trình công việc: sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật
 • Trạng thái công việc: đang thực hiện, gần quá hạn, đã hết hạn, đề nghị kết thúc và kết thúc
 • Công cụ hỗ trợ thêm
 • Theo dõi, báo cáo, cho ý kiến hoặc chỉ đạo trên một công việc
 • Đính kèm nhiều file trong một dòng công việc
 • Ủy quyền công việc cho một cá nhân khi đi công tác
 • Tạo tên dự án : đưa tất cả công việc liên quan đến một dự án để dễ theo dõi, xử lý
 • Xem diễn tiến mới nhất
 • Tạo lịch cá nhân để theo dõi
 • Phân loại công việc : chưa hoàn thành, chuyển giao, kết thúc
 • Thống kê công việc tổng thể và của bản thân
 • Tìm kiếm công việc theo từ khóa
 • Lưu trữ tất cả công việc kết thúc để tiện việc tham khảo

2.Trao đổi công việc

 • Công cụ tạo những phòng riêng cùng trao đổi các chủ đề công việc
 • Giới hạn cá nhân, bộ phận có thể truy cập chủ đề trao đổi chủ đề đã tạo
 • Đính kèm nhiều tập tin để tiện tham khảo


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462