fbpx Skip to main content Skip to search

QUẢN LÝ XE

Chia sẻ:

Khi doanh nghiệp / tổ chức có trên 5 chiếc xe ( xe con, xe tải,…) thì nhu cầu quản lý phát sinh

Các chức năng:

  • Đăng ký xe ( biết trước chiếc xe có sử dụng hay chưa)
  • Phê duyệt xe ( biết ngay là xe mình đăng ký có phê duyệt hay không)
  • Thông báo cho tài xế và người dùng trước 60 phút để chuẩn bị di chuyển
  • Tổng hợp theo thời gian : số lần sử dụng, mục đích là gì,..

Hiệu quả chính :

  • Sử dụng xe tối ưu nhất
  • Thống kê, báo cáo nhanh chóng


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Hotline 08888 02462