Skip to main content Skip to search

VĂN PHÒNG PHẨM

Chia sẻ:

Mỗi văn phòng làm việc đều không thể thiếu các dụng cụ văn phòng phẩm. Và việc quản lý, sử dụng văn phòng phẩm một cách hợp lý sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của phòng hành chánh để có thể theo dõi, bảo quản và điều chỉnh số lượng, chất lượng văn phòng phẩm từ các phòng ban.

Các chức năng:

  • Đăng ký
  • Phê duyệt
  • Tổng hợp / Thống kê

Hiệu quả chính :

  • Quản lý việc sử dụng của các phòng, ban có hợp lý hay không
  • Tổng hợp và báo cáo nhanh chóng


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462