fbpx Skip to main content Skip to search

Chức năng

CÁC TÍNH NĂNG TRONG ONLINE OFFICE

Quản Lý Tiến Độ Công Việc, Dự Án

Giao việc/Nhắc việc, Theo dõi tiến độ

Quản Lý Hồ Sơ Nhân Lực

Lý lịch,Tuyển dụng,Xin/duyệt phép

KPI Công Việc

 Thống kê, Đánh giá hiệu quả

Báo Cáo Định Kỳ

Nhận báo cáo nhanh, Tìm kiếm

Quản Lý Xe

Đăng ký, Phê duyệt, Báo cáo

Quản Lý Và Tổ Chức Thông Tin

 Thông báo,Truyền thông, Lịch làm việc

Quản Lý Hình Ảnh

Lưu trữ, Chia sẻ, Tìm kiếm

Quản Lý Lịch Họp Tuần

Thông báo họp, Nhắc qua APP trước 60p

Bình Chọn

Lấy ý kiến tập thể

App Di Động

Báo thông tin với thời gian thực, Tương tác

Quản Lý Văn Bản, Hợp Đồng

Số hóa, Chia sẻ, Tìm kiếm, Xử lý..

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng 

Thông tin, Chăm sóc, Báo cáo

Quản Lý Thư Viện Tài Liệu

Lưu trữ biểu mẫu, Quy trình, Quy định,

Văn Phòng Phẩm

Đăng ký, Phê duyệt, Báo cáo

Chat

Trao đổi nhanh