Skip to main content Skip to search

Cam kết bảo mật

Chia sẻ:

Chúng tôi cam kết các thông tin khách hàng đã và đang lưu trữ trên Online Office sẽ luôn được mã hóa và an toàn ở bất kì tình huống nào:

1. Bảo mật thông tin cá nhân:

Bảo vệ thông tin cá nhân: Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

2. Bảo mật dữ liệu:

Mã hóa dữ liệu: Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải thông tin.

Bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh: Triển khai các biện pháp bảo mật hiện đại để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, bao gồm bảo vệ chống lại vi rút, phần mềm độc hại và tin tặc.

3. Đảm bảo tính khả dụng và sao lưu:

Sao lưu định kỳ: Cung cấp các biện pháp sao lưu định kỳ để đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo tồn và có thể khôi phục khi cần thiết.

Đảm bảo tính khả dụng: Cam kết đảm bảo dịch vụ luôn sẵn sàng và khả dụng cho người dùng, tránh sự cố không mong muốn.

4. Quản lý truy cập:

Kiểm soát quyền truy cập: Cung cấp cơ chế kiểm soát chặt chẽ để chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập dữ liệu phù hợp với vai trò và trách nhiệm của họ.

Đảm bảo an toàn khi chia sẻ dữ liệu: Đảm bảo tính an toàn khi chia sẻ dữ liệu giữa các người dùng bằng cách sử dụng các cơ chế xác thực và mã hóa.

5. Tuân thủ và giám sát:

Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật: Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và liên tục cập nhật để đối phó với các mối đe dọa mới.

Giám sát liên tục: Thực hiện việc theo dõi và giám sát hệ thống, dữ liệu để phát hiện và đối phó với bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462