Skip to main content Skip to search

Khách hàng Online Office cần làm gì để bảo mật thông tin

Chia sẻ:

Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Khách hàng Online Office là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản, mật khẩu của mình. Khách hàng Online Office có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Online Office thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký. 

Online Office có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng Online Office khi có yêu cầu, hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Online Office chỉ hỗ trợ khách hàng thông qua tài khoản được khách hàng chủ động cung cấp cho Online Office

Khách hàng Online Office ngay lập tức thông báo cho Online Office khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp, bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Online Office khuyến cáo Khách hàng Online Office nên đổi lại mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

Online Office không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn từ phía Khách hàng Online Office.


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462