Skip to main content Skip to search

Báo cáo định kỳ

Chia sẻ:

Cấp N báo cáo lên cấp N-1, cấp N-1 nhận được báo cáo dạng tổng hợp sẽ tiếp tục lập tiếp các báo cáo riêng của mình + Report tổng hợp từ cấp N, sau đó tiếp tục báo cáo đến cấp N-2, cứ thế cho đến Root, Root sẽ nhận được báo cáo tổng hợp toàn bộ tình hình công việc

Các thông tin cần báo cáo định kỳ:

  • Các công việc đã thực hiện, hoàn thành
  • Các công việc đang thực hiện
  • Các công việc chưa thực hiện
  • Các công việc dự kiến (Plan)
  • Các khó khăn, giải pháp đề xuất


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462