Skip to main content Skip to search

Tính năng check_circle Quản lý hợp đồng check_circle Nhắc ngày thành lập check_circle Thống kê khách hàng check_circle Quản lý thông tin Trang chủ Tính năng Phần mềm quản lý thông tin hợp đồng
khách hàng
Đăng ký demo

 

Quản lý thông tin chi tiết và thông tin hợp đồng dễ dàng

 

 

Số hóa các thông tin của khách hàng

 

Số hóa các hợp đồng khách hàng

 

Báo cáo hợp đồng và xuất file

 

Nhắc sinh nhật và ngày thành lập

 

Liên kết chặt chẽ với module công việc

 

Số hóa toàn bộ thông tin hợp đồng khách hàng

Đơn giản hóa quá trình số hóa ngay trên phần mềm

 

 

Số hóa toàn bộ thông tin khách hàng đơn giản

Lưu trữ chi tiết thông tin các khách hàng ngay trên phần mềm

 

Kỳ hạn thanh toán

Ngày thành lập

Thông tin chi tiết

Dễ tìm kiếm

 

 

Thống kê chi tiết các khách hang đơn giản, dễ dàng

Đơn giản hóa quá trình thống kê các khách hàng thay vì tìm kiếm

 

 

Đơn giản hóa quá trình tìm kiếm thông tin khách hàng

Tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh chóng đơn giản

 

 

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462