Skip to main content Skip to search

Quản lý lịch họp tuần

Quản lý lịch họp tuần

Chia sẻ:

Những cuộc họp nội bộ, tiếp khách hàng, đối tác trong tuần và hai ngày trong tuần kế tiếp được thông tin đến thành viên liên quan, cụ thể :

  • Nội dung cuộc họp: ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, địa điểm, thành phần tham gia, các ghi chú ( nếu có)
  • Đính kèm tài liệu nội dung họp
  • Nhắc họp đến APP di động trước 60 phút diễn ra cuộc họp
  • Tính năng thông báo ngay khi cuộc họp thay đổi,hủy
  • Phân quyền cho người dùng được đăng ký và phê duyệt
  • Xuất thành file để in hoặc lưu lại khi cần

Hiệu quả chính :

  • Quản lý lịch họp khoa học
  • Quản lý tài nguyên con người và phòng họp hiệu quả nhất
  • Tìm kiếm các cuộc họp cũ khi cần


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

NỘI DUNG BẠN CẦN CHIA SẺ

Quản lý văn bảnQuản lý tài liệuChữ ký sốQuản lý thông tin nội bộQuản lý khách hàngQuản lý thư viện hình ảnhThư viện điện tửQuản lý lịch họpBáo cáo định kỳGiao việc/nhắc việcQuản lý KPI


NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Thuê hàng tháng ( có sever )Mua phần mềm ( Sever tại công ty)Mua phần mềm (Sever tại nhà cung cấp)

Hotline 08888 02462