Skip to main content Skip to search

Tính năng check_circle Lịch cá nhân check_circle Danh thiếp check_circle Cá nhân hóa check_circle Tủ hồ sơ Trang chủ Tính năng Phần mềm quản lý thông tin cá nhân
trong doanh nghiệp
Đăng ký demo

 

Tạo lịch cá nhân, danh thiếp, lưu file cá nhân dễ dàng

 

 

Quản lý tủ hồ sơ cá nhân

 

Quản lý lịch làm việc cá nhân

 

Tự tạo danh thiếp

 

Cá nhân hóa nhóm làm việc

 

Quản lý thông tin chuyên nghiệp

 

Lưu trữ file cá nhân an toàn và dễ tìm kiếm

Đơn giản hóa việc lưu trữ các file làm việc cá nhân

 

 

Tạo danh thiếp và cá nhân hóa nhóm làm việc

Cá nhân hóa quy trình quản lý thông tin cá nhân

 

Tạo danh thiếp

Nhóm công việc

Lập kế hoạch

Tăng năng suất

 

 

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462