Skip to main content Skip to search

Tính năng check_circle Chi tiết, rõ ràng check_circle Quản lý rủi ro check_circle Quản lý nguồn lực check_circle Thao tác nhanh Trang chủ Tính năng Quản lý công việc với sơ đồ Gantt dễ dàng,
chuyên nghiệp và hiện đại
Đăng ký demo

 

Lập kế hoạch, theo dõi và thống kê công việc đơn giản

 

 

Hiển thị tổng quan

 

Xác định mối quan hệ công việc

 

Quản lý thời gian

 

Theo dõi tiến độ

 

Giao tiếp và chia sẻ thông tin

 

Tối ưu hóa nguồn lực sử dụng tài nguyên của dự án

Giúp quản lý tài nguyên bằng cách xác định các công việc cần tài nguyên gì. 

 

 

Đánh giá rủi ro và tự điều chỉnh quy trình dự án

Nhanh chóng phát hiện điểm nghẽn và tự điều chỉnh

 

Quản lý rủi ro

Tự điều chỉnh

Trao đổi

Giảm rủi ro

 

 

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462