Skip to main content Skip to search

Quản lý và tổ chức thông tin

Quản lý và tổ chức thông tin

Chia sẻ:

Thông báo

 • Cung cấp kịp thời các thông báo, thông điệp của lãnh đạo đến toàn thể thành viên trong doanh nghiệp
 • Đính kèm nhiều tập tin,hình ảnh
 • Chức năng phân quyền cho cá nhân, bộ phận được phép cập nhật và được xem

Tin tức

 • Xây dựng bản tin nội bộ bao gồm hình ảnh để truyền thông mạnh mẽ và chính quy
 • Qua bản tin này mỗi người sẽ hiểu thêm sản phẩm của công ty, hiểu thêm về đồng nghiệp của mình, tạo môi trường giao lưu và tương tác thường xuyên

Danh bạ

 • Liệt kê những thông tin cần thiết của các thành viên trong doanh nghiệp để tiện việc liên lạc : Tên, chức danh, Email, điện thoại.
 • Công cụ tìm kiếm một thành viên nhanh chóng
 • Tự cập nhật những thông tin cá nhân khi có sự thay đổi

Trao đổi

 • Thành viên trong doanh nghiệp tạo các chuyên mục trao đổi cùng trao đổi nhóm với nhau

Quản lý Card visit

 • Lưu trữ và tìm kiếm thông tin Card visit nhanh chóng

Lịch làm việc

 • Hệ thống tự động nhắc lịch làm việc cần thực thi
 • Chia sẽ lịch làm việc của nhau để chủ động phối hợp


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462