Skip to main content Skip to search

Tính năng check_circle Quản lý thông báo check_circle Quản lý hình ảnh check_circle Quản lý tin tức check_circle Quản lý thư viện Trang chủ Tính năng Số hóa thông báo, thư viện, hình ảnh, tin tức
trong nội bộ doanh nghiệp
Đăng ký demo

 

Xây dựng văn hóa nội bộ doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp

 

 

Thống báo Online

 

Thư viện hình ảnh

 

Tin tức nội bộ

 

Lưu trữ tài liệu, biểu mẫu,...

 

Lưu trữ danh bạ

 

Đơn giản hóa quy trình thông báo thông qua phần mềm

Thêm các thông báo quan trọng ngay trên phần mềm

 

 

Lưu trữ thư viện tài liệu, quy trình, biểu mẫu,…

Đơn giản hóa các hoạt động nội bộ

 

 

 

Phổ biến văn hóa nội bộ doanh nghiệp băng tin tức

Đăng tin tức nhằm phổ biến văn hóa nội bộ cho toàn thể doanh nghiệp

 

 

Lưu trữ hình ảnh liên quan đến các hoạt động nội bộ

Lưu trữ các hình ảnh đẹp của doanh nghiệp trên phần mềm

 

 

Số hóa thông tin từng thành viên trong doanh nghiệp

Tìm kiếm nhanh thông tin từng thành viên doanh nghiệp trên Mobile

 

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Chức vụ

Họ và tên

 

 

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462