Cũng được 6 tháng Online Office đội ngũ triển khai phần mềm thăm lại Bệnh viện Đa Khoa Gò Vấp để thăm và hỗ trợ áp dụng phần mềm Online Office .

Trước khi có Online Office chị văn thư luôn “cắm đầu” vào đống giấy tờ xếp từng chồng. Lịch trực và họp dày đặc dẫn đến việc các anh chị khó quản lý văn bản và lịch công việc.

Việc gửi văn bản và hợp đồng cho các sếp lãnh đạo cũng là việc khó khăn và việc kiểm soát cũng không hề dễ dàng.

Sau khi ứng dụng Online Office vào công việc thì mọi việc trông như dễ dàng và nhẹ nhàng hơn với anh chị.

Chị Quý ( Phụ trách việc hành chính của bệnh viện ) chia sẻ về trải nghiệm : Chị đã phải đỡ nặng nề hơn với đống giấy tờ, hồ sơ hay hợp đồng quá hạn mà chị không hề hay biết vì nay đã có Online Office nhắc hạn của công việc và đặc biệt hơn là thời hạn của hợp đồng.

Lãnh đạo bệnh viện và các khoa phòng cũng dễ dàng ký duyệt ngay với tính năng ký online. Nói chung là chị thấy rất thuận lợi khi làm việc với Online Office). À…để ý một điểm nữa là các anh chị  đăng ký lịch trực tiếp lên phần mềm và được nhắc trước giờ trực.

Nhìn chung đều ưng ý với Online Office vì đã giúp rất nhiều trong công việc của anh chị.