• Hiệu quả làm việc được cải thiện rõ rệt
 • Giúp doanh nghiệp củng cố và nâng cao được hình ảnh, uy tín của mình đối với khách hàng và đối tác.
 • Tạo ra sức mạnh nội bộ trong tổ chức, doanh nghiệp và thuc đẩy người lao động không ngừng cố gắng trong công việc
 • Người lao động cảm thấy có tinh thần và trách nhiệm hơn trong công việc
 • Phát huy và nâng cao sức mạnh tập thể
 • Hạn chế tối đa các sai xót phát sinh trong công việc
 • Nhân viên mới dễ dàng tiếp nhận công việc
 • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được giữ vững
 • Giảm rủi ro đối với nguồn nguyên liệu đầu vào
 • Lợi nhuận tăng cho dù doanh thu được giữ vững
 • Cải thiện uy tín của tổ chức thông qua việc ngày càng làm thỏa mãn khách hàng
 • Có nhiều cơ hội hơn để phát triển kinh doanh
 • Tăng lượng hàng hóa và dịch vụ bán ra
 • Áp dụng ISO 9001 – 2015 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác
 • ISO 9001 – 2015 được ứng dụng trong phần mềm Văn Phòng Điện Tử Online Office các chức năng:
 • Quản Lý Công Việc
 • Với hệ thống tương tác thông minh, giao diện thân thiện dễ sử dụng dễ triển khai và mang lại hiệu suất cao trong quản lý, điều hành của tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 :
 • Thiết lập luồng công việc từ bộ phận này qua các bộ phận khác
 • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
 • Ai là người chịu trách nhiệm chính
 • Bộ phận nào đã xử lý, bộ phận nào đang xử lý và chưa xử lý
 • Toàn bộ tiến trình công việc: sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật
 • Trạng thái công việc: đang thực hiện, gần quá hạn, đã hết hạn, đề nghị kết thúc và kết thúc
 • Theo dõi, báo cáo, cho ý kiến hoặc chỉ đạo trên một công việc
 • Thống kê danh sách công việc của các bộ phận cùng tham gia

Hình danh sách công việc ( Task Manager)

 • Quản Lý Thư Viện Tài Liệu
 • Trong ISO 9001-2015 yếu tố bắt buộc phải có là hệ thống thông tin nội bộ phải quản lý chặt chẽ và có tính hệ thống các biểu mẫu, quy trình, quy định, quy chế, cụ thể:
 • Phân chia theo thể loại giúp thông tin được tổ chức khoa học
 • Phân quyền được xem tài liệu theo từng người dùng
 • Xác định tài liệu do phòng/ban nào phát hành
 • Tìm kiếm,truy xuất nhanh thông qua từ khóa và tất cả thiết bị máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng

Chỉ 1 triệu đồng/tháng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
0989 526 053

support@onlineoffice.vn