Sau 3 tháng triển khai hiệu quả đã đem lại :

– Tổng Giám đốc giao việc và quản lý chặt chẽ tiến độ các công việc, dự án đang triển khai đến các phòng,ban

– Đánh giá hiệu quả công việc thông qua tiện ích thống kê số lượng công việc hoàn thành đúng hạn, trễ hẹn, chưa hoàn thành của từng cá nhân

– Tổ chức lịch họp tuần khoa học, tiện ích nhắc lịch họp đến từng người trước 30 phút qua điện thoại di động giúp không còn quên hay trễ họp nữa

– Lưu trữ và luân chuyển văn bản nhanh chóng :khi văn bản đến sẽ thông báo ngay lập tức đến di động cho Tổng Giám đốc, từ đó Tổng Giám Đốc chỉ đạo các phòng,ban liên quan xử lý văn bản thông qua APP trên di động, việc tìm kiếm văn bản nhanh chóng

– Tổ chức hệ thống lưu trữ các quy trình ISO, biễu mẫu công việc, quy chế, quy định rõ ràng, giúp thành viên tìm kiếm nhanh chóng, không còn tình trạng sử dụng các biễu mẫu đã hết hạn

– Truyền thông nội bộ chuyên nghiệp