Đánh giá hiệu quả nhân sự là quy trình bắt buộc của doanh nghiệp, định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo vào bất kỳ lúc nào để xác minh, khen thưởng, bổ nhiệm hoặc chuyển vị trí công việc phù hợp.

Để đánh giá nhân sự chính xác cần thực hiện 4 bước: Xác định tiêu chí, Chu kỳ đánh giá, Triển khai đánh giá và Sử dụng kết quả. Trong doanh nghiệp có quy mô lớn việc đánh giá này sẽ mất rất nhiều thời gian, vì thế ban lãnh đạo sẽ giao cho các trưởng bộ phận đánh giá cấp dưới của mình và báo cáo lại chứ không thể trực tiếp đánh giá được.

Đánh giá nhân sự thông qua phần mềm

Biết được khó khăn này, phần mềm văn phòng điện tử Online Office đã thiết kế chức năng thống kê KPI Công việc giúp cho việc đánh giá nhân sự dễ dàng với dữ liệu thực, phục vụ tối đa việc đánh giá năng suất của nhân sự chính xác và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, quản lý công việc trên Online Office sẽ giúp nhân sự xử lý công việc có trách nhiệm hơn, chủ động để việc xử lý đúng hạn, nâng cao năng suất làm việc, với tiện ích nhắc việc liên tục, nội dung cần thực hiện, thời gian cần hoàn thành, cùng cập nhật tiến độ của dòng công việc.

Phần mềm văn phòng điện tử Online Office với 17 Module trong 1 màn hình, các Module căn bản của như : Văn bản, Tài liệu, Biểu mẫu Quy trình, Báo cáo định kỳ, Nhân sự, Nhắn lịch họp, lịch làm việc qua APP Mobile,…

Chỉ 1 triệu đồng / tháng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
0989 526 053

support@onlineoffice.vn