1. Quản lý tiến độ công việc: Ban lãnh đạo nắm rõ nhật ký công việc của các bộ phận mọi lúc, mọi nơi, từ đó ra quyết định kịp thời. Tiện ích thông minh nhắc công việc gần hết hạn qua APP di động

2.  Quản lý dự án: gom nhóm các công việc liên quan trong từng dự án, tiến độ dự án thể hiện bằng biểu đồ

3. Nhận thông tin với thời gian thực thông qua ứng dụng (App) trên điện thoại thông minh

4. KPI công việc: thống kê đầu việc hoàn thành đúng hạn, quá hạn và thang điểm tương ứng

5. Lưu trữ, luân chuyển và tìm kiếm văn bản nhanh chóng, tiết kiệm chi phí in ấn, photocopy

6. Quản lý tài liệu: phân loại các thể loại như  Biểu mẫu, Quy định, Quy trình, giúp thành viên cập nhật nhanh chóng

7. Quản lý lịch họp tuần thông minh: Thông báo các cuộc họp trong tuần liên quan, bao gồm nội dung, địa điểm và thành phần. Đặc biệt phần mềm nhắc trên APP di động trước 30 phút diễn ra cuộc họp.