Chỉ số KPI là gì? Chỉ số KPI (Key Performance Indicator) – là chỉ số đánh giá hiệu suất công việc. Có thể thấy rằng, chỉ số KPI là một trong những chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đi đúng hướng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn xem KPI là một điều gì đó mới mẻ, hoặc có thực hiện sẽ không tránh khỏi một số sai lầm.

Có 3 loại đo lường hiệu quả, rất nhiều doanh nghiệp thực hiện đo lường hiệu suất bằng sự kết hợp của 3 loại trên, tuy nhiên giữa 3 loại hình này lại có mối liên hệ mật thiết với nhau.

 • KRI (Key Result Indicators): Tổng quan hiệu suất của một doanh nghiệp trong một viễn cảnh nào đó.
 • KPI (Performance Indicators): Các chỉ số đo lường để cải thiện hiệu suất. Thông thường có rất nhiều, nhưng không phải PI nào cũng là là chỉ số trọng yếu (Hay chỉ số KPI)
 •  KPI (Key Performance Indicator) :Các chỉ số đo lường để gia tăng hiệu suất trọng yếu.
 • Thông thường chỉ số KRI được sử dụng để đo lường các kết quả lớn cuối cùng của tổ chức, chúng được quan tâm bởi các vị trí quản lý cấp cao, hội đồng quản trị, nhà đầu tư. Có thể kể ra các chỉ số KRI sau:
 • Mức độ hài lòng của nhân viên.
 • RBT (earing Before tax): lãi trước thuế.
 • Lợi nhuận từ khách hàng.
 • Lợi nhuận trên từng đầu nhân viên.

KPI trong một số trường hợp được gọi là Metric (Tạm dịch là “thước đo”), số lượng thước đo rất nhiều, nhưng không phải thước đo nào cũng là KPI. Để phân biệt PI với KPI (Thước đo với chỉ số KPI)

 

 Mối quan hệ giữa KPI, PI, KRI

KPI được xem xét trong một chu kỳ tương đối dài, thông thường là hàng tháng hoặc hàng quý. Còn KPI là một tập các đo lường tập trung vào khía cạnh hiệu suất, liên kết chặt chẽ hơn với các mục tiêu chiến lược của tổ chức và mang tính hành động cụ thể hơn.

7 đặc trưng cần có của KPI

7 đặc trưng này được thực hiện thông qua thảo luận nhóm, tham gia bởi 1500 chuyên gia về nhân lực

 • Có thể định lượng được nhưng không nhất thiết mang tính chất tài chính (Non-financial measures). Điều này có nghĩa là KPI không biểu diễn bởi tiền bằng Dollar, Yên hay Pound,…
 • Tần số đo lường luôn kèm theo (ví dụ hằng ngày, tháng…)
 • Có sự tham gia của quản lý cấp cao.
 • Dễ dàng hiểu được cách thức đo lường bởi tất cả nhân viên
 • Gán trách nhiệm đến cá nhân hoặc đội, nhóm.
 • Ảnh hưởng có ý nghĩa (Ảnh hưởng đến các nhân tố thành công then chốt (Critical Success Factor))

Thống kê KPI công việc trong phần mềm Online Office

        KPI Công Việc được triển khai trong phần mềm Văn Phòng Điện Tử Online Office  các chức năng:

 • Thống kê danh sách các công việc đang xử lý và thành phần tham gia xử lý và người chịu trách nhiệm chính
 • Liệt kê ở các trạng thái : còn hạn, gần hạn, hết hạn, đề xuất kết thúc, kết thúc đúng hẹn, kết thúc trễ hẹn
 • Thống kê tình trạng xử lý công việc của từng người
 • Thể hiện bằng biểu đồ dashboard
 • Xuất file báo cáo.

Chỉ 1 triệu đồng/tháng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
0989 526 053

support@onlineoffice.vn