Skip to main content Skip to search

KPI Công việc

Chia sẻ:

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự và nâng cao hiệu quả là việc quan trọng trong doanh nghiệp. Nếu đánh giá chính xác thì việc khen thưởng, tăng lương hoặc bổ nhiệm rất dễ dàng

Các tính năng :

  • Tổng số việc (dự án) đã tham gia
  • Thống kê đã hoàn thành bao nhiêu việc đúng tiến độ, trễ tiến độ
  • Các việc đang ở trạng thái bình thường, gần hạn và quá hạn
  • Tổng số việc đã tham gia

Hiệu quả chính :

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự từ đó có kế hoạch thưởng, tăng lương hoặc bổ nhiệm


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng để lại thông tin dưới đâyNỘI DUNG BẠN QUAN TÂM NHẤT

NHỮNG DỊCH VỤ CỦA ONLINE OFFICE

Hotline 08888 02462