Chiều ngày 13.11, trong khuôn khổ Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13 – năm 2022, Lễ Tổng kết Chương trình Trí thức – Khoa học Trẻ Tình nguyện lần thứ 13 năm 2022 đã diễn ra tốt đẹp.

Đại diện Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân đã đồng hành và hỗ trợ cũng như có những đóng góp tích cực vào thành công chung của chương trình Trí thức Khoa học Trẻ Tình nguyện TP.HCM lần 13 năm 2022”.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ và Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Trần Nguyễn, Giai đoạn 2022 – 2027, nhằm mang sản phẩm phần mềm Văn phòng điện tử Online Office đến gần hơn với cơ sở Đoàn, các đơn vị hành chính sự nghiệp, Trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đại diện Ban tổ chức ký hợp tác chuyển giao ứng dụng “Văn phòng điện tử” với Công ty TNHH Tin học Viễn thông Trần Nguyễn

Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ phối hợp với Công ty TNHH Tin học Viễn thông Trần Nguyễn triển khai phần mềm ứng dụng văn phòng điện tử Online Office đến Đoàn viên, Thanh niên, nhà Khoa học trẻ tại các cơ sở Đoàn, các đơn vị hành chính sự nghiệp, Trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nằm trong chương trình Trí thức Khoa học trẻ Tình nguyện.

Công ty TNHH Tin học Viễn thông Trần Nguyễn phối hợp hỗ trợ báo cáo viên cùng tham gia các hoạt động triển khai phần mềm ứng dụng đến các cơ sở, tham gia chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện với các chuyên đề về chuyển đổi số.

Ông Trần Khánh Trang – Giám đốc Công ty TNHH Tin học Viễn thông Trần Nguyễn giới thiệu về ứng dụng “Văn phòng điện tử” dành cho cơ sở Đoàn.

Đồng thời, Công ty TNHH Tin học Viễn thông Trần Nguyễn phối hợp và hỗ trợ nguồn lực để Trung tâm tổ chức các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học dành cho Tuổi trẻ thành phố.