Mọi doanh nghiệp/ tổ chức hoạt động trong mọi lĩnh vực trong thời đại chuyển đổi số này sẽ làm các nào để các phòng ban, các bộ phận phối hợp với nhau nhịp nhàng để đạt được hiểu quả trong công việc là gì?

Một số doanh nghiệp lưu văn bản, hợp đồng bằng cách truyền thống như lưu tài liệu cứng trong những bìa kẹp hồ sơ rồi chất lên những kệ to đùng dẫn đến việc quản lý hợp đồng, tài liệu rất khó khăn.

Có một vài doanh nghiệp có cách hiện đại hơn một chút là lưu trên một file trên máy tính hoặc lưu trữ ở cloud điện thoại hoặc Zalo…nhưng đó chỉ là giải quyết vấn đề tạm thời bởi vì dung lượng cloud và dung lượng máy tính cũng có giới hạn kèm theo việc tìm kiếm cũng rất khó. Do đó việc phối hợp làm việc giữ các cấp, các phòng ban khó khăn và tồn đọng theo thời gian và tính hiệu quả của công việc cũng ảnh hưởng ít nhiều.

Hiểu được vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, ONLINE OFFICE luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt ấy để có được hiệu quả vượt ngoài mong muốn. Với những tính năng quản lý văn bản, quản lý hợp đồng và công việc sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm văn bản dễ dàng hơn bằng một vài cú click chuột và nhập từ khóa ngắn gọn. Ngoài ra còn có thể chuyển những văn bản thành những công việc cho các phòng ban nhận được thông báo, trực tiếp tham gia và quản lý công việc đó.

Với việc Workflow được ONLINE OFFICE áp dụng vào hệ thống giúp công việc được sắp xếp theo quy trình và tránh tối đa sai sót. Qua đó các bộ phận, phòng ban sẽ dễ dàng thực hiện công việc và hoàn thành đúng thời hạn, giúp công việc cứ tiếp diễn và hoàn thành một cách dễ dàng.

Yếu tố tuy nhỏ nhưng gây ra bao vấn đề được ONLINE OFFICE giải quyết một cách nhẹ nhàng sẽ bạn đạt hiểu quả công việc và doanh nghiệp sẽ phát triển nhanh chóng hơn.