Nhiều doanh nghiệp, tổ chức hoặc Bệnh viện … luôn gặp khó khăn trong việc quản lý và xử lý các tài liệu hết hạn. Với số lượng tài liệu khổng lồ thì việc xử lý các tài liệu hết hạn là việc hết sức khó khăn. Việc sử dụng các thông tin cũ không còn phù hợp cũng gần như là vấn đề thường xuyên của các Bệnh viện, đây chính là hệ quả của việc chưa xử lý triệt để các văn bản, tài liệu hết hạn.

Việc xử lý bằng cơm chưa bao giờ là lựa chọn tối ưu nhất khi nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải các công việc xử lý tài liệu mới mà không còn thời gian cho các tài liệu cũ đã hết hạn từ lâu.

Nhiều bệnh viện như An Bình, Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng đã lựa chọn và ứng dụng Online Office nhằm quản lý văn bản tài liệu và xử lý triệt để vấn đề trên.

Ngoài việc hỗ trợ phối hợp xử lý hiệu quả các văn bản mới thì việc tự động xử lý các văn bản tài liệu hết hạn chính là điểm mạnh của Online Office.

Khi đến hạn các văn bản này sẽ được Online Office đẩy sang mục hết hạn, điều này giúp bệnh viện dễ dàng tìm kiếm và thống kê khi cần thiết.

Nhiều bệnh viện đã triển khai và đánh giá rất cao tính năng này: Bệnh Viện An Bình, Bệnh Viện Củ Chi, Bệnh Viện Trưng Vương, Bệnh Viện Quận 11,.. cùng hơn 20 bệnh viện khác.

Bên cạnh đó lưu trữ, truy xuất mọi lúc hay phối hợp xử lý là những tính năng hỗ trợ cho quá trình quản lý văn bản trở nên hiểu quả mà Online Office sẽ cung cấp cho Bệnh Viện.

Hãy triển khai ngay Online Office để nhận được các tính năng đặc quyền kể trên nhé!