Ngày 23/01/2019  vừa qua, Công ty TNHH Tin Học Trần Nguyễn và Bệnh Viện Nhiệt Đới đã có buổi làm việc nghiệm thu phầm mềm  quản lý văn phòng điện tử Online Office V8

Tại buổi họp  Bs. Dũng – Phó Giám Đốc bệnh viện chia sẻ “ Phầm mềm Online Office được ứng dụng thành công tại Bệnh Viện với đầy đủ các phân hệ Quản lý tiến độ công việc, dự án, quản lý văn bản, lịch họp, tài liệu, hình ảnh, và truyền thông, đặc biệt APP Mobile giúp cho cán bộ công nhân viên nhận thông tin với thời gian thực, giờ đây chỉ cần điện thoại thông minh trên tay là nắm được các thông tin nhanh chóng, đồng thời nhà cung cấp đã phát triển thêm các mẫu báo cáo cho bộ phận văn thư.

Là một bệnh viện đứng đầu trong lĩnh vực khám chữa bệnh với 150 năm  quá trình hình thành và phát triển, công việc cũng như tài liệu công văn bên bệnh viện đạt số lượng rất lớn cho nên bệnh viện có yêu cầu rất cao về phần mềm như : quản lý được tiến độ công việc, nắm rõ cụ thể thời gian xử lý, sắp xếp tốt lịch họp làm việc của các phòng ban , lưu trữ văn bản  công văn đến – đi hiệu quả ,… Đáp ứng được các nhu cầu trên , phần mềm  OnlineOffice đã được Bệnh Viện Nhiệt Đới lựa chọn và đưa vào ứng dụng.

Trần Nguyễn  là công ty có sự đầu tư và nghiên cứu chuyên sâu trong việc ứng dụng CNTT vào quản trị doanh nghiệp, với  gần 12 năm phát triển Phần Mềm Văn Phòng Điện Tử, Trần Nguyễn đã khẳng định được là một doanh nghiệp uy tín, Online Office là một sản phầm chất lượng được nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tin tưởng lựa chọn.