Chúng tôi  nhận thấy phần mềm Online Office có nhiều quá nhiều thuận lợi và hiệu quả so với cách quản lý cũ, cụ thể việc tra cứu thông tin và theo dõi được quá trình giải quyết công việc của từng cá nhân của các phòng ,ban. Đặc biệt là Phân hệ (Module) Quản lý dự án giúp quản lý tập trung các công việc liên quan đến Dự án giúp HGPT nhận biết công việc nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành, quá hạn và bình thường để cùng nhau nhắc nhở phối hợp, đồng thời truy xuất nhanh, tiết kiệm rất nhiều thời gian

Công ty CP Hà Giang Phước Tường (HGPT) là công ty thuộc ngành công nghiệp cơ khí chế tạo & xây lắp các công trình. Chế tạo thiết bị phù trợ cho các nhà máy sản xuất & công trình, các công trình xây dựng cầu đường, nhà xưởng, tư vấn và xây lắp các công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời, các công trình điện cao thếcó cấp điện áp đến 320KV