Phần mềm Văn phòng điện tử Online Office có rất nhiều tính năng hữu ích giúp quản lý công việc và dự án khoa học, đặc biệt là tính năng Báo cáo định kỳ, là CEO hay đi công tác nước ngoài khi áp dụng phần mềm vào công ty tôi xem được các báo cáo của các phòng,ban với thời gian thực, tìm kiếm báo cáo cũ rất nhanh, thông qua APP trên di động tôi nắm nhanh tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của ông ty mẹ và các công ty thành viên – a.Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – CEO THD chia sẻ.

Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức (TDH) là nhà phát triển bất động sản, xây dựng chuyên nghiệp, với 28 năm kinh nghiệm ,hơn 40 dự án đã thực hiện với nhiều dòng sản phẩm , từ dòng trung bình đến dòng cao cấp trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam và Nam California ( Mỹ)