I. Phần mềm Online Office

.Thông qua các công cụ được tích hợp trong phần mềm các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng một phương tiện tương tác thông minh trong các hoạt động hàng ngày, từ trao đổi, xử lý công việc, chia sẻ thông tin về các dự án, kế hoạch và quỹ làm việc cá nhân, cho đến tiếp cận khách hàng. Công cụ nổi bật nhất là liên kết các thành viên làm việc theo nhóm, giúp các thành viên tham gia xử lý một dòng công việc nắm bắt rõ ràng, kịp thời, nhanh chóng, thông tin được cập nhật thường xuyên, tổ chức khoa học

II. Mười mục tiêu của phần mềm Online Office

– Dễ triển khai, dễ sử dụng

– Hiệu quả đem lại rõ ràng, nhanh chóng.

– Chi phí đầu tư hợp lý.

– Cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa, chỉ cần kết nối Internet  là người dùng tham gia vào hệ thống và làm việc như đang ngồi tại doanh nghiệp của mình  cho dù bạn đang ở nhà hoặc đi công tác ở nước ngoài.

– Thông tin của doanh nghiệp được quản lý tập trung.

– Tạo môi trường trao đổi ý kiến, thảo luận , chia sẽ, đóng góp thông tin tiện lợi, nhanh chóng. Người dùng giao tiếp hiểu ý gẫn gũi nhau hơn

– Nâng cao kỹ năng ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT, tạo nên một phong cách làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả trong môi trường IT. Đồng thời  tạo sự thay đổi tích cực trong các nhận thức, quy trình quản trị thông tin, xử lý công việc của tất cả thành viên trong doanh nghiệp.

– Vận hành, giám sát và đánh giá những quy trình ISO

– Tăng 40% năng xuất làm việc của mỗi thành viên

– Lãnh đạo quản lý hiệu quả công việc và con người