• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Bạn có phải là khách hàng của Online Office

I. Nếu doanh nghiệp, tổ chức của bạn

Có trên 10 thành viên hoặc

Có nhiều chi nhánh trên toàn quốc, văn phòng ở nước ngoài hoặc

Tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Tổng công ty, Tập đoàn . Và

Bạn đang dùng phương pháp truyền thống và Email để trao đổi thông tin, phối hợp làm việc hàng ngày


II. Bạn muốn tin học hóa tất cả các hoạt động nhằm:

Quản lý chặt chẽ toàn bộ diễn tiến những thông tin công việc của bạn đang tham gia trong vòng 5 phút.

Bạn và nhân viên của bạn làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Nhân viên năng nổ, trách nhiệm cao, luôn chủ động và hoàn thành tốt công việc được giao

Truyền thông nội bộ nhanh chóng.

Sỡ hữu công cụ mạnh để làm việc theo nhóm.

Xây dựng một tập thể chuyên nghiệp, đoàn kết, gắn bó.

Xây dựng một cỗ máy quản trị thông tin nội bộ hoàn chỉnh.

Giảm chi phí trong điều hành.
Bài liên quan